Arta de a pune întrebări

Seneca: Scrisori către Lucilius

MIERCURI 16-20

Cursul se adresează studenților de la masteratul de Filosofie și gândire critică, dar poate fi luat în regim de curs opțional și de alți studenți ai Universității din București. Cursul este ținut de Dana Jalobeanu și invitații ei.

Scopul acestui curs este să traseze liniile de forță ale filosofiei ca artă de a pune întrebări și să ne lămurească asupra modului în care putem utiliza disciplina interogației în propriul nostru parcurs filosofic. Însă nu vă propun un curs istoric, ci o abordare sistematică a textelor vizate și o metodă de lucru de tip „hands-on”. Vom citi și vom exersa împreună filosofia ca artă de a pune întrebări.   De aceea, nu voi trece în revistă numeroase texte filosofice ale acestei tradiții (de la dialogurile lui Platon la cele ale lui Galileo Galilei, sau Robert Boyle) ci vă propun să lucrăm pe un exemplu: Seneca, Scrisorile către Lucilius. Unul dintre cele mai celebre și cele mai citite texte ale filosofiei occidentale.

Scrisorile sunt un text literar-filosofic despre care credem că a fost scris de Seneca în ultimul an din viață în împrejurări dramatice (când, retras din politică unde participase, o vreme, la administrarea imperiului și la ceea ce azi am numi public relations office a împăratului Nero, își aștepta, literalmente, condamnarea la moarte). De-a lungul timpului textul a fost citit ca un epistolar real (deși tot ce știm despre Lucilius știm de la Seneca), ca un text editat, pornind de la o corespondență reală, întinsă pe mai mulți ani, sau ca un text literar- filosofic, un fel de teatru filosofic sau o introducere în filosofie. În repetate rânduri, în Scrisori, Seneca ne spune că scrie pentru posteritate și că intențiile sale sunt preponderent pedagogice. Că, citind și meditând asupra Scrisorilor, putem învăța filosofie. Ce fel de filosofie? Iată ce vom încerca să aflăm.

Preliminarii: o invitație la călătorie. Dacă vreți să aflați mai mult despre contextul în care s-au născut întrebările care au dus la formularea planului de curs de mai jos, aici e o parte din poveste.

Plan de curs

PARTEA I: Dialog, epistolar, filosofia ca medicină a minții și (sau) teatru filosofic

14 octombrie Interogația filosofică și „convertirea” la filosofie. Socratismul scrisorilor și personajul Socrate în „Scrisorile către Lucilius”. Galeria de personaje din Scrisorile lui Seneca.

Seminar: Scrisorile 1, 3 și 6.

21 octombrie Dialogurile socratice și arta de a pune întrebări. Întrebări și interlocutori. Personajele dialogurilor platoniciene (invitat Andrei Cornea)

Seminar: Hippias Maior, fragmente de început din Charmides

28 octombrie Exerciții spirituale, parcurs pedagogic, teatru filosofic. Filosofia ca medicină a minții.

Seminar: Justus Lipsius, De constantia, Partea I capitolul 7, Partea a II-a capitolul 4-6 (vă propun să lucrăm pe traducerea de secolul al XVII-lea a lui John Stradling, textul va fi distribuit în prealabil – sunt doar câteva pagini). Lipsius este principalul promotor, traducător, popularizator al lui Seneca în modernitatea timpurie așa că e interesant de văzut ce face el din textul pe care noi îl vom analiza pe larg.

Seneca, Scrisori 11-12, 13, 66

4 noiembrie Cine este Lucilius? Construcția unui personaj. Întrebarile lui Lucilius. Ce fel de exerciții spirituale? Repoziționarea imaginativă (Invitată Ioana Costa)

Seminar: Scrisorile 19, 55, 91

Găsiți aici câteva dintre răspunsurile studenților la această întrebare. În română și în engleză.

PARTEA A II-a: Parcursul educațional

11 noiembrie Întrebări doctrinare și răspusuri care dezvrăjesc. A pune mintea în mișcare. Anti-dogmatismul lui Seneca (stoicism, epicureanism, platonism) (invitat Andrei Cornea)

Seminar: Scrisorile 9 (ar putea fi un dialog între un stoic, epicureic, cinic?), 11,  16, 29, 89

Suplimentar: Griffin, Miriam. “Seneca’s Pedagogic Strategy: “Letters” and “De Beneficiis”.” Bulletin of the Institute of Classical Studies. Supplement  (2007): 89-113.

18 noiembrie Înțelept și filosof: parcursul cunoașterii (Unde ne găsim și ce avem de făcut)

Seminar: Scrisorile 11, 57, 71, 99

25 noiembrie Întrebarea existențială: ce trebuie să aleg? Viața activă sau viața contemplativă? Omul și istoria

Scrisorile 7, 73, 90

2 decembrie Parcursul educațional (I): comunitatea celor care învață și etapele învățării

Seminar: Scrisorile 6, 31, 34, 35, 36

9 decembrie Parcursul educațional (II): Lectură și digestie. Albinele. Istoria unui trop literar (de la Seneca la Macrobius și de la Macrobius la autorii renașterii) (invitat: Alexander Baumgarten?). Critica educației filosofice

Seminar: Scrisorile 47, 84, 87, 88

PARTEA A III-a: Parcursul filosofic și construcția conținuturillor teoretice

16 decembrie Scrisorile către Lucilius: teatru filosofic? O nouă formă de scriere? (invitat Margaret Graver)

Seminar: Scrisorile 8, 21….

Lecturi suplimentare: Williams, Gareth. “Style and Form in Seneca’s Writing.” The Cambridge Companion to Seneca  (2015): 135-49.

Setaioli, Aldo. “Epistulae Morales.” In Brill’s Companion to Seneca, edited by Gregor Damschen and Mario Waida, 191-200. Leiden: Brill, 2014.

6 ianuarie Parcursul filosofic (I): Teoria prieteniei. Maestrul, prietenii, zeul

Seminar: Scrisorile 99, 108, 109

13 ianuarie Conceptul filosofic de conciliatio. Umanitatea (coralul uman).

Scrisorile 121 și 124

20 ianuarie: Colocviu și discuție finală.

Notă despre seminar:

Scopul seminarului este să ne ajute să înțelegem caracterul dialogal și interogativ al scrisorilor, aspectul lor de teatru filosofic. Va fi un seminar practic în care studenților li se va cere nu doar să se pună în pielea personajelor, ci să și reconstruiască celelalte voci ale conversației. Personajele principale ale corespondenței sunt „Seneca” și „Lucilius”. Dar Scrisorile conțin și alte personaje, o întreagă galerile de personaje pozitive și negative. Ne vom uita să vedem cum sunt ele construite, ce rol joacă, vom încerca să le reconstruim vocea și întrebările.

Premisa seminarului este că scrisorile iau o întrebare ca punct de pornire. Uneori întrebarea este explicită: De ce trebuie să evităm mulțumile? Este viața contemplativă preferabilă vieții active? Ce înseamnă să progresezi în filosofie? De multe ori întrebările sunt de tipul „Cum se împacă ceea ce spui tu, Seneca, cu învățătura stoică?”. Alteori întrebarea nu e tocmai clară. Și nu e clar ce tip de scrisoare a lui Lucilius a putut declanșa gândul care a dus la scrisoarea-răspuns a lui Seneca. Uneori, pentru a înțelege acest lucru, e nevoie să știm ceva mai multă filosofie – stoică, epicureică, platonică. Să facem un exercițiu detectivistic de istorie intelectuală.

Evaluarea studenților se va face exact pe aceste coordonate. Studenții vor trebui să reconstituie câteva dintre scrisorile răspuns sau scrisorile întrebare atribuite lui Lucilius. La sfârșitul cursului vom strânge aceste scrisori și le vom posta pe blogul aferent cursului, împreună cu răspunsurile lui Seneca.

Iată câteva dintre „scrisorile închipuite ale lui Lucilius”.

Chestiuni practice

Cursul și seminarul se vor desfășura online, pe zoom. Putem programa și câteva întâlniri față-în față fie pentru consultații, fie pentru întrebări suplimentare, fie la colocviul final. Vor fi două ore de curs – prelegere sau dialog cu invitații la curs – și două ore de seminar pe text și dezbatere. Evaluarea va avea loc pe parcurs, studenții vor avea de predat teme scrise (reconstituirea întrebărilor lui Lucilius) la niște deadline-uri fixate de comun acord. Temele predate după expirarea deadline-ului nu se iau în considerare.

Prezența studenților este obligatorie. Nu pot lua cursul decât studenții care au făcut dovada activității de seminar prin prezența la mai mult de jumătate plus una din întâlniri.

Activități suplimentare care se pot nota (mai ales pentru studenții care nu pot intra online la toate cursurile și seminariile).

  • Scrierea unei recenzii (vedeți mai jos lista bibliografică din care puteți alege)
  • Scrierea unui eseu (dacă doriți să scrieți un eseu, luați legătura cu mine să stabilim tema, bibliografia, formatul etc.)

Bibliografie

Ediții ale corespondenței

Seneca, Letters on ethics, translated by Margaret Graver and A.A. Long, University of Chicago Press, 2015

Seneca, Seneca Epistles, translated by Richard M Gummere Loeb Classical Library. 10 ed. 3 vols Cambridge Massachusets: Harvard University Press, 2002.

Seneca, Epistole Către Lucilius. Translated by Ioana Costa. 2 vols București: Polirom, 2007 (sau edițiile următoare).

Seneca, Scrisori Către Luciliu. Translated by Gheorghe Guțu.  București: Editura Științifică, 1967.

Cele mai bune cărți pe tema filosofiei ca mod de viață (& Seneca) (se pot recenza)

Foucault, Michel. Hermeneutica Subiectului.  Bucharest: Polirom, 2004.

Hadot, Pierre. Philosophy as a Way of Life: Spiritual Exercises from Socrates to Foucault. Translated by Michael Chase.  New York: Blackwell, 1997.

Sorabji, Richard. Emotion and Peace of Mind : From Stoic Agitation to Christian Temptation.  Oxford: Oxford University Press, 2000.

Nehamas, Alexander. The Art of Living: Socratic Reflections from Plato to Foucault. Vol. 61: University of California Press, 1998.

Cărți despre Seneca (se pot recenza)

Griffin, Miriam, Seneca: A Philosopher in Politics. 2nd edition ed.  Oxford: Clarendon Press, 1992.

Ilsetraut Hadot, Sénèque: Direction Spirituelle Et Pratique De La Philosophie.  Paris: Vrin, 2014.

Inwood, Brad. Reading Seneca: Stoic Philosophy at Rome.  Oxford: Oxford University Press, 2005.

Ker, James. The Deaths of Seneca.  Oxford – New-York: Oxford University Press, 2009.

Romm, James S. Dying Every Day: Seneca at the Court of Nero. Vintage, 2014.

Wilcox, Amanda. The Gift of Correspondence in Classical Rome: Friendship in Cicero’s Ad Familiares and Seneca’s Moral Epistles. University of Wisconsin Pres, 2012.

Williams, Gareth D. The Cosmic Viewpoint: A Study of Seneca’s’ Natural Questions’. Oxford University Press, 2012.

Articole lămuritoare

Cancik-Lindenmaier, Hildegard. “Seneca’s Collection of Epistles: A Medium of Philosophical Communication.” In Ancient and Modern Perspectives on Bible and Culture, edited by A. Yarbro Collins, 88-110. Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1998.

Cermatori, Linda. “The Philosopher as Craftsman: A Topos between Moral Teaching and Literary Production.” In Seneca Philosophus, edited by Jula Wildberger and Marcia Colish, 295-318. Leiden: De Gruyter, 2014.

Davies, Mark. “Living with Seneca through His Epistles.” Greece & Rome 61, no. 1 (2014): 68-90.

Edwards, Catharine. “Absent Presence in Seneca’s Epistles: Philosophy and Friendship.” The Cambridge Companion to Seneca  (2015): 41-53.

Graver, M. “Honeybee Reading and Self-Scripting: Epistulae Morales 84.” In Seneca Philosophus, edited by Jula Wildberger and Marcia Colish, 269-93. Berlin: De Gruyter, 2014.

Graver, Margaret. “Anatomies of Joy. Seneca and the Gaudium Tradition.” In Hope, Joy and Affection in the Classical World, edited by Ruth R Caston and Robert A Kaster, 123-43. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Griffin, Miriam. “Seneca’s Pedagogic Strategy: “Letters” and “De Beneficiis”.” Bulletin of the Institute of Classical Studies. Supplement  (2007): 89-113

Schaffer, John. “Seneca’s Epistulae Morales as Dramatized Education.” Classical Philology 106, no. 1 (2011): 32-52.

Sellars, John. “Context: Seneca’s Philosophical Predecessors and Contemporaries.” In Brill’s Companion to Seneca, edited by Gregor Damschen and Andrea Heil, 97-115. Leiden-Boston: Brill, 2014.

Sellars, John. “Justus Lipsius’s De Constantia: A Stoic Spiritual Exercise.” Poetics Today 28, no. 3 (2007): 339-62.


Follow My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.