Cursuri

Iată noutățile pentru anul 2022-2023, Semestrul I

Pentru studenții care vor să lucreze cu mine am făcut o listă de teme de cercetare pe care mi-ar plăcea să lucrăm împreună și să coordonez lucrări de licență sau dizertație. Detalii aici.

Cosmologie filosofică de la Platon la Einstein

Un curs introductiv pentru toți cei care și-au pus vreodată întrebări despre Univers.

Cursul de Cosmologie filosofică este un curs opțional la nivel de master, ținut la Facultatea de Filosofie de Dana Jalobeanu. Curs de 2 ore cu seminarii intercalate pe parcurs. O mare parte din acest curs va putea fi audiată și online. Primim, evident, și studenți de la alte facultăți. În măsura locurilor disponibile primim și public interesat. Pentru înscrieri trimiteți un email la dana.jalobeanu@gmail.com până la 1 octombrie.

Curs opțional de master: Epicureism și modernitate

Curs ținut la Facultatea de Filosofie de Andrei Cornea, Dana Jalobeanu și Grigore Vida. Curs de master (2 ore). Se poate audia online. Conceput pentru studenții de la masterul de Filosofie și Gândire Critică, însă primim și studenți de la alte mastere, sau de la alte facultăți. Mai multe aici.

Curs de master: Arta de a pune întrebări. Curs pentru masteranzii de la masteratul de Filosofie și Gândire Critică. 4 ore pe săptămână.

Arta de a pune întrebări

Există două moduri de a ne raporta la filosofie. Putem să o vedem ca pe o încercare de a explica lumea cu ajutorul unui sistem. Sau putem să  o înțelegem ca pe o activitate, ca pe un exercițiu al interogației, raționalizării, lucidității. Ca pe o artă de a pune întrebări. Dar cum se formulează întrebările filosofice? Iată ce vom încerca să aflăm în acest curs.

Cy

Semestrul II, 2022

Îată ce v-am pregătit pentru semestrul al II-lea. Ambele cursuri sunt opționale. Ele sunt în principal pentru studenții Facultății de Filosofie, însă pot fi luate ca opționale și de alți studenți ai Universității din București.

Mai întâi, un curs pentru studenții de master:

Știință și pseudo-științe

Curs de master deschis pentru toți masteranzii Universității din București. Pentru înscriere trimiteți un email la dana.jalobeanu@gmail.com până la 1 martie.

Plan de curs și detalii

Dana Jalobeanu și Gheorghe Ștefanov

Apoi, un curs pentru studenții de la licență. Este un curs oferit în principal studenților de anul III care au trecut înainte prin niște cursuri de istoria filosofiei. Cursul va avea loc în sistem hibrid, parțial online, dar și cu întâlniri față-în-față, la Facultatea de filosofie. Este un curs obligatoriu pentru studenții anului III Filosofie teoretică, însă poate fi luat în regim de curs opțional și de studenții de la alte module sau specializări. Cursul își propune să discute câteva dintre textele fundamentale ale filosofiei moderne din perspectiva contribuției lor la „revoluția științifică” și emergența științei moderne.

Filosofie naturală și originile științei moderne

Curs pentru studenții de anul III de la modulul de Filosofie teoretică. Poate fi luat în regim de curs opțional și de studenții de la alte module, sau de la alte facultăți ale Universității din București. Pentru înscrieri, email la dana.jalobeanu@gmail.com.

Semestrul I 2021-2022

Oferta de cursuri pe semestrul I al anului 2021-2022 este următoarea:

Arta de a pune întrebări

Miercuri 16-20 (online)

Acesta este un curs care se adresează studenților de la master, în principal celor de la Facultatea de Filosofie, masterul de Filosofie și gândire critică. Însă se pot înscrie ca auditori și alți studenți. Este un curs de centrat pe un text. Din cele patru ore, două vor fi de prelegere, iar două vor fi un reading-group pe Seneca, Scrisorile morale către Lucilius. Scopul cursului este să îi ajute pe studenți să se familiarizeze cu tradiția filosofiei ca filosofare (activitate interogativă și transformatoare) și să înțeleagă cum se formulează întrebările filosofice.

Filosofia științei (2021-2022)

Marți 12-16 (online)

Cursuri 2020-2021

Găsiți mai jos informații despre cursurile pe care le-am construit împreună cu studenții mei în anii de pandemie, 2020-2021. Toate au o importantă componentă online, găsiți mai jos și în linkuri discuții, prezentări, texte de-ale mele și de-ale studenților, teme de seminar, bibliografie, resurse.

S-ar putea să vă fie de folos 🙂

Acesta este un curs de anul III, oferit în special pentru studenții care aleg modulul de filosofie teoretică. Îl recomand însă tuturor studenților la filosofie, mai ales acelora cu un interes în istoria filosofiei. E un curs la care învățăm despre felul în care filosofia devine, la începuturile modernității „filosofie naturală” (o disciplină înglobantă care ajunge să cuprindă majoritatea „științelor” tradiționale (scientiae), o bună parte a metafizicii și o teologie (naturală)) înainte de a se transforma, gradual, în ceea ce numim azi știință modernă. În fiecare an construiesc cursul în jurul unui nucleu de texte fundamentale (care pot diferi de la un an la altul) organizate tematic, cărora li se adaugă o serie de lecturi suplimentare care ne ajută să problematizăm temele fundamentale.

Știință și pseudo-științe (2020-2021)

Acesta este un curs nou, propus anul acesta (2020-2021) pentru studenții de la masteratul de Filosofie și gândire critică. El poate fi luat însă și de studenții de la alte programe de master. Este un curs care-și propune să ofere o privire de ansamblu asupra diferitelor criterii de demarcație oferite de-a lungul timpului celor care vor să distingă știința de diferite tipuri de pseudo-știință.

Semestrul I

Acesta este un curs introductiv oferit anului III de la modulul de Filosofie teoretică. Poate fi luat și de alți studenți interesați. E accesbil și discută temele mari ale filosofiei științei (natura științei și a metodei științifice, relația cu alte domenii, viziunea clasică și viziunea istoristă asupra filosofiei științei etc.). Cursul are și un seminar de tip reading-group.

Arta de a pune întrebări

Arta de a pune întrebări (curs de master) – acesta este un curs nou, propus pentru prima oară în anul 2020-2021 pentru studenții de la masteratul Filosofie și gândire critică. Poate fi luat și de alți studenți. E un curs de nivel introductiv care își propune să familiarizeze studenții cu liniile directoare ale activității filosofice văzute ca proces de investigare și modelare a lumii (și a sinelui). Cursul are și un seminar de tip reading-group și lucru pe text. În acest an vom lucra pe Seneca, Scrisori către Lucilius.

New trends in philosophy of science:

Philosophy of science beyond the practice turn

New trends in philosophy of science – Philosophy of science beyond the practice turn (master, in English) – curs avansat de filosofia științei în limba engleză pentru cei care au trecut deja prin cursul introductiv. Vorbim despre noile tendințe ale HPS după așa numita „practice turn”. Cursul este obligatoriu pentru studenții de la masteratul de filosofie analitică dar poate fi luat în regim de opțional și de studenții de la alte masterate.

Alte cursuri ținute în ultimii ani

Filosofia naturală și originile științei moderne: Filosofia experimentului de la Bacon la Newton

Curs avansat de cosmologie filosofică: Traducerea filosofică a textelor de istoria și filosofia științei (timpurii)

World makers: Early modern philosophers and their cosmological projects

Conceptions of space in the Scientific Revolution (master course)

Cosmologie filosofică de la Platon la Einstein (curs ținut împreună cu Mihnea Dobre și Sebastian Mateiescu)